One Piece Ep 666

No Comments

19.10.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

“Người chiến thắng thật sự?!

Kết quả bất ngờ ở Bảng D!”

One Piece Ep 666

  Ver.2 ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Encoder: Ginz

Read More…

[Special] One Piece 3D2Y: Vượt qua cái chết của Ace, lời hứa của Luffy với những người bạn

5 Comments

02.09.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

“Vượt qua cái chết của Ace,

Lời hứa của Luffy với những người bạn”

One Piece 3D2Y

  Ver.2 ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Encoder: Ginz

Read More…

One Piece Ep 665

No Comments

12.10.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

“Gây cấn!

Rebecca VS Suleiman!”

One Piece Ep 665

  Ver.2 ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Encoder: Ginz

Read More…

Lịch Phát Hành Anime One Piece (12/10/2014 – 09/11/2014)

No Comments

09.10.2014 | By Thaihoa91Category:One Piece

One Piece Ep 664

No Comments

05.10.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

“Bắt đầu chiến dịch S.O.P!

Tiến lên, Usoland!”

One Piece Ep 664

  Ver.2 ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Encoder: Ginz

Read More…

One Piece Ep 663

4 Comments

28.09.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

“Luffy bất ngờ!

Người kế thừa ý chí của Ace!”

One Piece Ep 663

  Ver.2 ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Encoder: Ginz

Read More…

[Re-Up] Nhìn lại 1 chặng đường – One Piece

No Comments

24.09.2014 | By Thaihoa91Category:One Piece

Nhìn lại 1 chặng đường – One Piece

Nhìn lại 1 chặn đường - One Piece

Kara FX: Sogeking.

Read More…

One Piece Ep 662

1 Comment

21.09.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

“Đối mặt!

Mũ Rơm và Thiên Dạ Xoa!”

One Piece Ep 662

  Ver.2 ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Encoder: Ginz

Read More…

One Piece Ep 661

2 Comments

14.09.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

“Trận quyết chiến giữa 2 Thất Vũ Hải!

Law VS Doflamingo!”

One Piece Ep 661

  Ver.2 ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Encoder: Ginz

Read More…

Lịch Phát Hành Anime One Piece (14/09/2014 – 05/10/2014)

No Comments

09.09.2014 | By Thaihoa91Category:One Piece

One Piece Ep 660

1 Comment

07.09.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

“Cơn ác mộng!

Một đêm bi kịch ở Dressrosa!”

One Piece Ep 660

  Ver.2 ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Encoder: Ginz

Read More…