One Piece Ep 654

No Comments

20.07.2014 | By SogekingCategory:Anime | One Piece

Mỹ Kiếm!

Bạch Mã Cavendish!

One Piece Ep 654

  Ver.2  ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Read More…

[Thông tin] One Piece 3D2Y: Vượt qua cái chết của Ace. Lời hứa của Luffy với những người bạn

No Comments

02.07.2014 | By Thaihoa91Category:One Piece

One Piece Ep 653

No Comments

13.07.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

“Trận quyết chiến! 

Giolla VS Nhóm Mũ Rơm!

One Piece Ep 653

  Ver.2  ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Read More…

Lịch Phát Hành Anime One Piece (13/07/2014 – 10/08/2014)

No Comments

10.07.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

One Piece Ep 652

1 Comment

06.07.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

“Vòng đấu cuối cùng! 

Trận chiến Bảng D bắt đầu!

One Piece Ep 652

  Ver.2  ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Read More…

One Piece Ep 651

No Comments

29.06.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

“Sẽ bảo vệ cháu đến cùng! 

Rebecca và Lính Đồ Chơi!

One Piece Ep 651

  Ver.2  ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Read More…

One Piece Ep 650

No Comments

22.06.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

Luffy!

Số phận của đấu sĩ Rebecca!

One Piece Ep 650

  Ver.2  ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Read More…

One Piece Ep 649

1 Comment

15.06.2014 | By SogekingCategory:Anime | One Piece

Kết thúc trận quyết chiến!

Lucy VS Chinjao!

One Piece Ep 649

  Ver.2  ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Read More…

One Piece Ep 648

1 Comment

08.06.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

“Xuất kích!

Vị anh hùng huyền thoại, Usoland!

One Piece Ep 648

  Ver.2  ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Read More…

One Piece Ep 647

No Comments

01.06.2014 | By Thaihoa91Category:Anime | One Piece

“Ánh sáng và bóng tối!

Bóng tối ẩn nấp Dressrosa!

One Piece Ep 647

  Ver.2 ( ◜◡^)

Translator : Thái Hòa.

Editor: Sogeking.

Read More…